Risk Analizi

Risk Analizi, işletme faaliyetleri sırasında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin tanımlanması ve bunlara ilişkin risklerin değerlendirilmesi, böylece beklenen veya olası risklerle ilgili kontrol tedbirlerinin alınmasına ilişkin yöntem ve esasların sistematik bir şekilde belirlenmesini sağlayarak, yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının asgari seviyelere indirilmesini sağlamaktır.

MEMNUN FİRMALAR

000000

İŞ SAĞLIĞI

00000

RİSK ANALİZİ

0000000

İŞ GÜVENLİĞİ

0000000

RİSK ANALİZİ ?

Tehlike ve Risk Değerlendirme Çalışmaları

a) İşe başlamada
– İşyerinin kurulup üretime başlamasından hemen sonra,
– İşyerinin daha önce kurulmuş ve risk analizi ve değerlendirme çalışmalarının hiç yapılmamış olması halinde,

b) Değişiklik durumunda
– İşyerinde, iş, yer, el, teknoloji değişikliği,
– Yeni ve ciddi bir tehlikenin ortaya çıkması,
– Uygulamaların gözden geçirilirken yeni bir durumun tespit edilmiş olması,

c) İş kazası, meslek hastalığı, olay vb. durumunda
– İşyerinin tamamını ya da büyük kısmını etkileyebilecek bir kaza, iş kazası, meslek hastalığı ya da olay vb. durumun meydana gelmiş olması halinde,

d) Düzenli aralıklarla
– İşyerinden ve etkilenme alanından kaynaklanan tehlikelerin ve bu tehlikeler sonucu ortaya çıkan risklerin yapısına ve faaliyetlerdeki ya da işteki değişimin derecesine bağlı olarak yapılabilecektir.
durumlarından birinin gerçekleşmesi halinde,
Tehlike ve Risk değerlendirmesi işyerimizde şu şekilde yapılmaktadır:
Risk Analizi çalışmaları silgili birim yetkilileri tarafından sürekli olarak izlenecek ve kontrol tedbirlerinin uygulanması ile risk skorları azaltılarak iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilecektir.
Belirlenen risklerin kabul edilebilir seviyeye indirilinceye kadar sürekli izlenmesi gerekmektedir.
Kabul edilebilir seviyeye indirilen riskler ise olasılık ve şiddetlerinin artmaması için alınmış olan önlemlerin devamlılığı izlenmelidir.

SORULARINIZ ?

Risk analizi az tehlikeli sınıfta 6 yılda bir yenilenir.

Risk analizi  tehlikeli sınıfta 4 yılda bir yenilenir.

Risk analizi çok tehlikeli sınıfta 2 yılda bir yenilenir.

Risk analizi her işyeri için bir zorunluluktur.

AZ TEHLİKELİ SINIFTA

Risk analizi 6 yılda bir yenilenmeli.

ÇOK TEHLİKELİ

Risk analizi 2 yılda bir yenilenmeli.

TEHLİKELİ SINIFTA

Risk analizi 4 yılda bir yenilenmeli.

RİSK ANALİZİ

Risk analizi için bizimle iletişime geçin.

BİZİ TAKİP EDİN !

TEKLİF ALIN !